CÔNG TY TNHH SX-TM-DV TƯ THÀNH PHÁT
Điện thoại:(028) 3812 4464
Hotline: 0909.553.750
Địa chỉ: 71/3 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Báo giá vật liệu xây dựng Tháng 01/2020

Báo giá vật liệu xây dựng – Tư Thành Phát Hotline:  0909.553.750 – 0911.702.879 – Hương Sen BẢNG BÁO GIÁ XIMĂNG STT Sản phẩm Đơn vị Đơn giá 1 Ximăng...

Báo giá Vật liệu xây dựng – Tháng 12/2019

Báo giá vật liệu xây dựng – Tư Thành Phát Hotline:  0909.553.750 – 0911.702.879 – Hương Sen BẢNG BÁO GIÁ XIMĂNG STT Sản phẩm Đơn vị Đơn giá 1 Ximăng...

Báo giá Vật liệu xây dựng – Tháng 11/2019

Báo giá vật liệu xây dựng – Tư Thành Phát Hotline:  0909.553.750 – 0911.702.879 – Hương Sen BẢNG BÁO GIÁ XIMĂNG STT Sản phẩm Đơn vị Đơn giá 1 Ximăng...

Báo giá Vật liệu xây dựng – Tháng 10/2019

Báo giá vật liệu xây dựng – Tư Thành Phát Hotline:  0909.553.750 – 0911.702.879 – Hương Sen BẢNG BÁO GIÁ XIMĂNG STT Sản phẩm Đơn vị Đơn giá 1 Ximăng...

Báo giá Vật liệu xây dựng – Tháng 9/2019

Báo giá vật liệu xây dựng – Tư Thành Phát Hotline:  0909.553.750 – 0911.702.879 – Hương Sen BẢNG BÁO GIÁ XIMĂNG STT Sản phẩm Đơn vị Đơn giá 1 Ximăng...